Verbeelding

VERBEELDING. OVER WAARNEMING EN KUNST VAN ONNO ZIJLSTRA EEN BOEKONTWERP VOOR EEN FILOSOFISCH KUNSTBOEK MET EZELSOREN VOOR UITGEVERIJ ARTEZ PRESS

Het ontwerp van het boek

Het boek heeft op de omslag een gefragmenteerde illustratie van een paard (geïnspireerd door het verhaal Het een als het ander van Ali Smith waarmee het boek begint). Door het hele boek zijn 'snippers' van de omslag te vinden (geïnspireerd op het gedicht Kruim van Eva Gerlach waarmee het boek opent). Op de achterkant van het boek, is de gehele illustratie van het paard te zien. Het boek wordt omvouwen met twee flappen waarmee het boek letterlijk een kop en een staart krijgt. De intermezzo's in het boek worden aangegeven door fysieke ezelsoren. 

Persbericht ArtEZ press

Met dit boek over de relatie tussen verbeelding, waarneming en kunst wil Onno Zijlstra ons verleiden tot kijken, opnieuw kijken en nog eens kijken.

Kunst
In een boek over de relatie tussen verbeelding, waarneming en kunst kan het natuurlijk niet ontbreken aan inspirerende kunstwerken die de verbeelding aanwakkeren. Naast elf intermezzo’s die specifieke kunstenaars en/of kunstvormen uitlichten, kun je in het boek ook zeven beeldessays vinden die in beeld uitdrukken wat er door Onno Zijlstra beschreven wordt. 

Immanuel Kant
Een belangrijke rol is in dit boek weggelegd voor de achttiende-eeuwse filosoof Immanuel Kant en zijn denken over verbeelding. Kant geeft de verbeelding een centrale plaats in zijn filosofie: zonder verbeelding geen realiteit. Naast de ideeën van Kant komen ook de ideeën van andere filosofen zoals Plato, David Hume en Ludwig Wittgenstein aan bod. 

Het boek is verkrijgbaar via: artezpress

Over Onno Zijlstra

Onno Zijlstra is een Nederlandse filosoof. Zijlstra promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift over de filosofie en cultuurkritiek van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset. Onno Zijlstra doceerde filosofie aan de Vrije Universiteit, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit. Hij geeft lezingen en cursussen op het terrein van filosofie en esthetica en is lid van de Redactieraad Kierkegaard Werken. Bij ArtEZ Press verschenen eerder ook Zijlstra’s boeken: De vertoning. samenleving en religie, een pleidooi voor individualiteit en verbeelding en Wat doet die rode vlek daar linksboven? Inleiding in de esthetica

Over ArtEZ Press

ArtEZ Press is de uitgeverij verbonden aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Elke publicatie van ArtEZ Press moet van waarde zijn voor kunst en samenleving. Onze publicaties stimuleren verandering en innovatie, bieden nieuwe perspectieven en tonen de kracht van kunst. Ze zijn een inspirerende kennisbron voor studenten, kunstenaars, onderzoekers en iedereen die geïnteresseerd is in kunst, cultuur en onderwijs. Onze publicaties stimuleren diversiteit en rijkdom in theorie en praktijk.

Verbeelding werd genomineerd door de studenten jury van de Best Verzorgde Boeken 2020 en is geselecteerd voor de longlist van de beste filosofieboeken voor de Socrates beker 2020.

op de hoogte blijven