book design
design by Anne-Marie Geurink and Annelou van Griensven

Kunst en de zin van het bestaan

Boekontwerp voor het prachtige boek van filosoof Onno Zijlstra in opdracht van ArtEZ Press

Auteur
Onno Zijlstra

Uitgever
ArtEZ Press

Een boek geheel opgebouwd uit het verlangen naar eenheid. Een paarse pms kleur, die door het hele boek, met positieve en negatieve 'nabeelden' speelt. Een feest om te mogen ontwerpen waarbij de opdrachtgever en auteur heel veel vertrouwen hebben gegeven. Het resultaat een uitgesproken en bescheiden boek. Een omslag met glitters, volle spreads met grote beelden, maar ook gedurfde zachte nabeelden.

Het boek in de woorden van ArtEZ press:

Wij mensen reflecteren op de betekenis van ons precaire bestaan. Kunst is daar onlosmakelijk mee verbonden. De vraag hoe kunst ons kan helpen om na te denken over de zin van ons leven wordt alleen maar urgenter in de huidige, onzekere tijd.

In dit boek moedigt Onno Zijlstra in woord en ook veel beeld op inspirerende wijze het gesprek aan over de zinvraag in samenhang met het denken over kunst. Hiertoe haalt hij zes denkers voor het voetlicht die in de moderne tijd de zinvraag indringend aan de orde hebben gesteld en de kunst nadrukkelijk bij hun reflecties hebben betrokken: Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein. Zij hebben, binnen een gedeelde traditie, sterk uiteenlopende visies. Zo geven zij ons denken houvast en speelruimte tegelijk.

Over de filosoof en schrijver

Onno Zijlstra (1949) is filosoof en doceerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ArtEZ University of the Arts. Hij publiceerde op het gebied van de esthetica onder andere Language, Image and Silence. Kierkegaard and Wittgenstein on Ethics and Aesthetics (2006), Wat doet die rode vlek daar linksboven? Inleiding in de esthetica (2007) en Verbeelding. Over waarneming en kunst (2020).

Keep me updated!