grafische anthropology

Graphic Anthropology zet grafisch ontwerp in om culturele fenomenen en structuren te observeren, documenteren, contextualiseren, visualiseren en te reframen of bevragen.

Onze maatschappelijke omgeving verandert, kansenongelijkheid, basisinkomen, zorg, onderwijs, klimaatcrisis, het voedselsysteem, burgerparticipatie en sociale verarming door technologie zijn onderwerpen die wij interessant vinden en waarin wij een rol zien weggelegd voor ontwerpers om deze verhalen zichtbaar te maken. Als antropoloog observeer je mensen en culturen. Het gedrag van mensen is een uitkomst van maatschappelijke verandering en deze verandering heeft tevens weer invloed op ons als mens. Als grafisch ontwerper maken we dit zichtbaar en toegankelijk. Wij denken dat het belangrijk is dat de menselijke maat en de menselijke gedragingen een duidelijke plek krijgt binnen het grafisch ontwerpveld naast design antropologie en social design.

Als studio voelen we een verantwoordelijkheid om sociale en duurzame impact te creëren en zo bij te dragen aan een betere leefomgeving. We maken zichtbaar wat ertoe doet.

Workshop/lesvorm

Ieder narratief vraagt om een eigen vorm. En als ontwerper kies je zowel je narratief als je vorm. Maar hoe doe je dat? Tussen al die observaties, tussen al die verhalen die je kan vertellen? Hoe vind je een verhaal? En hoe zorg je ervoor dat, dat verhaal de juiste vorm krijgt? Wat is vervolgens jouw perspectief en hoe verhoudt dat zich tot het perspectief van de ander? Welke grafische middelen zijn er om sociale structuren in kaart te brengen? En wie bepaalt het perspectief?

Neutrale vormgeving bestaat niet. Met iedere ontwerp beslissing maak je een boodschap. Stuur je een toeschouwer. Het vertellen van verhalen kan groot beginnen en klein eindigen of andersom.

Stappen in het ontwerpproces:

Observeren. We gaan eerst opzoek naar verhalen. Door te observeren.

Documenteren. Wat valt op in onze omgeving, in onze levens. Daarna observeren we welke verhalen opvallen in de media of buiten onze bubbel, in een omgeving die we niet kennen. En leggen alle verzamelde informatie vast.

Contextualiseren. We gaan opzoek waar overlap zit en hoe beide verhalen 1 kunnen worden. Hoe weerspiegelt het perspectief binnen een groter verhaal en vice versa.

Reframen. Nadat we observaties vastleggen. Gaan we de observaties reframen in een grafisch narratief. Hoe kan je grafisch redactionele keuzes maken die je verhaal sterker maken?

Graphic design. Welke vorm past bij je narratief? Welk medium past bij je publiek?

 

Methodieken, contexten en perspectieven die studenten kunnen gebruiken tijdens hun onderzoek zijn bijvoorbeeld:  
conditional design, socratisch gesprek, fly-on-the-wall, literatuuronderzoek, archief onderzoek,  interviews, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, enquête, observatie, experiment, casestudy, focus groep, down the rabbit hole, verkiezing, peiling, pamflet, associatief, dagboek, narratief, cultuur reflectie, generatie onderzoek, infiltreren, speculatief, databases, algoritmes, opensource, AI, archieven.