Brabantstadstudie

Een identiteit voor een onderzoek over de toekomst van binnenstedelijke ontwikkeling

Website BPD:
www.bpd.nl

Brabantstadstudie is een onderzoek naar de 5 grote steden in Noord Brabant. Het onderzoek is gericht op binnenstedelijke ontwikkelingen en actualiteiten op stedenbouwkundig niveau. BPD is projectontwikkelaar en heeft dit project gestart om naast nieuwbouw meer vat te krijgen op binnenstedelijke ontwikkelingen. De inwoner staat centraal en zijn breed betrokken in het onderzoek. 

Website project:
www.brabantstadstudie.nl

Ontwerp
Met de bestaande huisstijl van BPD ontwerpen we een tweede laag. Elementen en basis-gegevens (onderzoek, dynamiek, de ontwikkeling naar de toekomst van de stad, gaan over observeren, analyseren en het genereren van ideëen) zijn de aanleiding om voor deze grafische interventie te kiezen. Binnen de identiteit willen wij een visuele tweede laag genereren die je als tool-kit kan inzetten. 

We hebben een identiteit ontworpen die vormgeeft aan alle bevindingen en focuspunten binnen het onderzoek. Dit kunnen de thema’s zijn van de 5 steden, de 5 steden zelf of persoonlijke verhaallijnen en quotes.

De identiteit is een interventie op beeld en tekst die visueel een arcering of een omcirkeling kan zijn. De visuele ingreep laat zien waar het inhoudelijk overgaat en verwijst naar het onderzoek.

Website BPD:
www.bpd.nl

 

Website project:
www.brabantstadstudie.nl

Brabantstadstudie is a researchproject with the five major cities in North Brabant. The researchfocus is on inner-city developments and contain themes like; sustainability, families in the city and new living concepts. BPD is a project-developer and has started this project to get more information of the inner-city developments in addition to new constructions in the future.

The identity
We designed a second layer with the existing BPD-identity. Elements and basic data (research, dynamics, the city-development, are about observing, analyzing and generating ideas) are the reason for choosing this graphic intervention. Within this identity we want to generate a visual second layer that you can use as a tool kit.

The visual intervention shows where the content passes and refers to the research.

Curious about our methods and work:www.devormforensen.nl or in for a cup of coffee you are welcome at our studio!

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten?