Brabantstadstudie

THE GRAPHIC CAMPAIGN IDENTITY FOR A STUDY ON THE FUTURE OF INNER-CITY DEVELOPMENT

Website BPD:
www.bpd.nl

Brabantstadstudie is een onderzoek naar de 5 grote steden in Noord Brabant. Het onderzoek is gericht op binnenstedelijke ontwikkelingen en actualiteiten op stedenbouwkundig niveau. BPD is een projectontwikkelaar en heeft dit project gestart om naast nieuwbouw meer vat te krijgen op binnenstedelijke ontwikkelingen. De inwoners staan centraal en zijn breed betrokken in het onderzoek. 

Website project:
www.brabantstadstudie.nl

Ontwerp
Voor de bestaande huisstijl van BPD hebben we een tweede laag ontworpen. Kenmerkende proces elementen zoals onderzoek, dynamiek, de ontwikkeling van de stad, observeren, analyseren en het genereren van ideeën zijn de aanleiding om voor deze grafische interventie te kiezen. Binnen de identiteit willen wij een visuele tweede laag genereren die je als tool-kit kan inzetten. 

We hebben een identiteit ontworpen die vorm geeft aan alle bevindingen van het onderzoek. Dit kunnen de grote woon gerelateerde thema’s zijn, de 5 steden of persoonlijke verhaallijnen en quotes.

De identiteit is een interventie op beeld en tekst, een verzameling van arceringen en omcirkelingen. De visuele ingreep laat zien waar tekst en beeld inhoudelijk overgaat en verwijst naar het onderzoekende karakter.

Website BPD:
www.bpd.nl

 

Website project:
www.brabantstadstudie.nl

Brabantstadstudie is a research project with the five major cities in North-Brabant. The research focus is inner-city development and contain themes like; sustainability, families in the city and new living concepts. BPD is a project-developer and has started this project to get more information of the inner-city development in addition to new constructions in the future.

The identity
We designed a second layer for the existing BPD-identity. Elements and data are the reason for choosing this graphic intervention. Within this identity we want to generate a visual second layer that you can use as a tool kit.

The visual intervention shows where the content passes and refers to the research.

Curious about our methods and work:www.devormforensen.nl or in for a cup of coffee you are welcome at our studio!

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten?