Woorden Temmen het Metrum
In deze eerste uitgave van de reeks dichtbundels staat het metrum centraal. Het metrum is een tool om het ritme van een gedicht aan te geven en wordt hiermee terug gebracht in het ontwerp. De schuine vorm van het boek, de handmatige vormen, de notitiepagina’s en losse tekstkaders zijn een schakel tussen doen en lezen. In de rechter bovenhoek zijn de 24 uur zichtbaar in een digitale/analoge klok die als paginanummering functioneert.
Op de doe-pagina’s wordt de gebruiker uitgenodigd om te schrijven, plakken, knippen, aantekeningen te maken en te maken en te reflecteren op zijn/haar eigen gedichten.
Het boek is in twee PMS kleuren gedrukt een keuze die in elke nieuwe uitgave binnen de reeks gaat wisselen.
De bundel bevat onder andere gedichten van: Tjitske Jansen, C. Buddingh’, Paul Rodenko, Annie M.G. Schmidt, Rutger Kopland en J.A. Deelder.

Kila&Babsie
Kila van der Starre (1988) en Babette Zijlstra (1988) vormen samen het dichtersduo Kila&Babsie. In 2005 vonden zij elkaar als dichters tijdens een poëzieproject. Hun eerste optreden volgde datzelfde jaar op een podium in Ede. In 2006 wonnen zij de eerste prijs in de categorie Taal bij Kunstbende. Diverse Nederlandse en Vlaamse podia volgden, waaronder het Boekenfeest, de Internationale Poetry Nights, Sunsation, de Parade, Crossing Border, Onbederf’lijk Vers, Let Love Rule en Openingszin. Ook wonnen zij bij verschillende poetryslams de jury- en publieksprijs. In 2010 stond het dichterduo in de halve finale van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam. Kila&Babsie’s manier van voordragen is bestempeld als ‘stereopoëzie’ omdat zij beurtelings en door elkaar praten en hun woorden en zinnen elkaar overlappen. In 2009 kwam hun debuutbundel (met cd) Stereo uit en in 2010 verscheen een tweede druk.

www.kilababsie.nl

Grange Fontaine Woorden Temmen
De reeks Woorden Temmen is een uitgave van Grange Fontaine en heeft tot doel dichters en publiek dichter bij elkaar te brengen door dichters een podium voor een breed publiek te bieden en het publiek een toegankelijke ervaring in dichtkunst. In de reeks delen dichters hun persoonlijke ervaring met hun lievelingsgedichten op een wijze die past bij zowel jongeren als volwassenen, ervaren als startende poëzielezers en schrijvers. Daartoe vertalen zij hun kunde, kennis en hartstocht in inspirerende en participatieve invalshoeken op poëzie. Vorm en inhoud nodigen lezers én schrijvers uit om met hart en hoofd ‘woorden te temmen’.

www.grafon.info
Heb je interesse in dit boek, bestel het via Grafon of Kila&Babsie.

Wanneer je zelf een mooi project op de plank hebt liggen dat een boek waar is. Neem dan contact op met: info@devormforensen.nl of +31 (0) 644688094