Graphic Anthropology
De Vormforensen zijn grafisch ontwerpers met een uitzonderlijke obsessie voor maatschappelijke en onzichtbare thema’s. Wij kijken als grafische antropologen net iets anders naar de wereld om ons heen. Wij verzamelen nieuwe woorden, bizarre fenomenen, prikkelende beelden en wonderlijke gebeurtenissen.

Maatschappelijke thema’s & abstracte verhalen
Onze omgeving en maatschappij verandert continu. Dit is altijd zo geweest maar de laatste decennia zie je hier een enorme versnelling in. Daarnaast zien wij dat sociaal maatschappelijke veranderingen door de consumptiemaatschappij steeds duidelijker en sneller terug zijn te vinden in visuele en tastbare vormen.

Sinds het ontstaan van de consumptiemaatschappij zie je een enorme behoefte van de consument naar (steeds weer nieuwe) goederen en diensten, niet alleen vanuit hun functie of esthetiek maar als symbool-goederen van sociale positionering: de lifestyle.

Dit is een ontwikkeling die wij als ontwerpers heel interessant vinden. We reflecteren visueel en inhoudelijk op onze sociale en maatschappelijk omgeving. De rol als ontwerper ligt voor ons niet in de techniek, maar door middel van de techniek visualiseren wij een inhoud en visie. De inhoud en visie ontwikkelen we door middel van onderzoek en verdieping in een onderwerp.