Dynamic Food is een project dat in 2011 tot stand is gekomen. Het is een platform dat de stadbewoner weer bij het lokale product betrekt. Hiermee versterkt het de verbinding tussen stad en omgeving. We geven een oplossing voor tijdelijk leegstaande locaties binnen de stedelijke omgeving en zijn een tool voor gemeente en provincie om locaties opnieuw zichtbaar te maken. Lokaal voedsel zorgt voor een verbinding maar ook voor sociale cohesie op een plek waar dit mist. Wij zorgen voor een programmering die een balans vindt waarin creativiteit en vastgoed samen gaan.

Naast het pop-up eetcafé, het organiseren van lezingen en catering gaven we het boek Dynamic Food uit. Het boek brengt ons toekomstige voedselsysteem onder de aandacht met essays, interviews en onderzoek.

Dynamic Food boek
Dynamic Food fotografie